Ingelinn Lossius-Skeie

Stilling:
Førstekandidat, Partiet De Kristne

Ingelinn Lossius-Skeie er førstekandidat for Partiet De Kristne i valgkretsen for Vest-Agder ved Stortingsvalget i 2021. Hun har tidligere vært vararepresentant for FrP på Stortinget for Aust-Agder, men våren 2019 fikk hun beskjed om at hun var suspendert fra partiet. Lossius-Skeie har skapt overskrifter de siste månedene for å blant annet ha flyttet barna til privatskole som følge av undervisning om «hen» i den offentlige skolen og hun mener den radikale bevegelsen LHBTIQ har fått for stor definisjonsmakt i Norge.