Inger Lise Stulien

Stilling:
Artist og lærer

Inger Lise Stulien er artist og lærer og levende opptatt av å bruke nynorsk og dialekt. Hun debuterte som sanger allerede som fireåring og ti år senere ga hun ut sin første kassettsingel. I 2003 ble Stulien tildelt Målblomen av Noregs Målag for sin innsats i å fremme nynorsk sangkultur og tradisjon på Agder. Hun har vært med på Protestfestivalen i flere år og skal også i år levere flere musikalske innslag i løpet av festivaluken