Jan Erik Grindheim

Stilling:
Statsviter

Jan Erik Grimdheim er statsviter og prosjektleder i Civita med hovedfag og doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er også førsteamanuensis i statsvitenskap med Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge og har tidligere vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder, førsteamanuensis II i europeisk politikk ved Universitetet i Bergen og NTNU. Grindheim har tidligere vært leder av Europabevegelsen i Norge, ansvarlig redaktør for tidsskriftet Stat & Styring og styreleder for Hostelling International Norge.