Jan Inge Jenssen

Stilling:
Professor

Jan Inge Jenssen er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en Dr.oecon-grad fra Norges handelshøyskole. Han har en fireårig utdanning i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder, og en høyere grads eksamen i administrasjon fra Norges hadelshøyskole.

Jenssen er tidligere instituttleder og visedekan. Han har erfaring som forskningsassistent, forsker, førsteamanuensis og rådmann.

Jenssen rådgir og er styreleder i flere virksomheter. Han har også vært sentral i oppstarten av flere virksomheter, bl.a et forlag og flere private skoler. Han etablerte i 2005 Senter for entreprenørskap ved UiA og var sentral i etableringen av Handelshøyskolen ved UiA. Dessuten ledet han den daglige virksomheten ved Handelshøyskolen som visedekan nær to år etter etableringen. Han har vært gjesteforsker ved Oregon State University i to år.