Jan Oddvar Skisland

Stilling:
Ordfører, Kristiansand (Ap)

[Mandag 14. september]
20:30
Emne: SAMTALE OM FATTIGDOM

Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand for Arbeiderpartiet. Han har tidligere vært ordfører i Kristiansand i perioden 2003 til 2007 for Kristelig Folkeparti. Skisland er cand. theol. og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Skisland har også tidligere erfaring som administrerende direktør i IK Start i perioden 2008 til utgangen av sesongen 2009. Han er også tidligere vitenskapelig ansatt innen idrettsfag, dekan for Helse- og idrettsfag og studieleder for allmennlærerutdanningen. Før Skisland ble valg som ordfører i 2019 var han fakultetsdirektør ved fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.