Jan Olav Andersen

Stilling:
Forbundet, EL og IT-forbundet

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT-forbundet. Han ble valgt på forbundets landsmøte i 2015 og ble gjenvalgt i 2019. I 1993 ble han ansatt som forbundssekretær i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, som i 1999 ble slått sammen med Tele- og Dataforbundet til EL og IT-forbundet. Før han ble ansatt i forbundet sentralt hadde Andersen både vært klubbleder i bedriften Aker elektro i Bergen og koordinerende LO-tillitsvalgt under utbyggingen av Oseberg-feltet. Før han overtok lederklubba i 2015 var Jan Olav Andersen leder for forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet.