Jan Terje Aas

Stilling:
Enhetsleder, Agder Politidistrikt

Jan Terje Aas er driftsenhetsleder i Midre Agder driftsenhet i Agder Politidistrikt. Han har vært ansatt i politiet siden 2000 og jobbet to år i Oslo før han kom til Agder i 2002. Siden 2012 har Aas arbeidet som leder innen HR, etterforskningsledelse og som lensmann. Før han overtok som driftsenhetsleder ved årsskiftet 2020/2021 jobbet han som lensmann i Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt.