Jon P. Knudsen

Stilling:
Professor

[Fredag 4. september]
18:00
Emne: DEBATT OM BYGDEDØDEN

Jon Paschen Knudsen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder i Grimstad. Han hadde tidligere åremålsstilling som dekan samme sted og var førsteamanuensis før Knudsen fikk opprykk til professor i mars 2020. Han har utdannelse innen blant annet statsvitenskap grunnfag, fransk mellomfag og kulturgeografi hovedfag fra Universitetet i Oslo. Doktorgraden har han fra Lunds universitet. Knudsen har arbeidet som forsker ved Statistisk sentralbyrå, arbeidet i Distriktenes utbyggingsfond og som forsker ved Agderforskning. Han har også arbeidet på HiA, som førsteamanuensis på institutt for offentlig administrasjon. Knudsen har videre vært politisk redaktør i Fædrelandsvennen, seniorforsker ved Nordregio Stockholm og drev før han begynte på UiA egen rådgivingsvirksomhet fra Lillesand og Kristiansand.