Jørund Kvaale Hansen

Stilling:
Gårdbruker

[Fredag 4. september]
18:00
Emne: DEBATT OM BYGDEDØDEN

Jørund Kvaale Hansen er svinebonde for godt over 120 griser på Nedre Kvåle i Bygland. Han overtok gårdsbruket av Elin Kvaale i 2010.