Julie Wilhelmsen

Stilling:
Forsker

Julie Wilhelmsen er forsker med doktorgrad i statsvitenskap og arbeider særlig med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. Hun er aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk. Før Russlands invasjon i Ukraina fremholdt hun at konflikten til en viss grad var en del av en gjensidig opptrapping langs øst-vest-grensen fra Svartehavet til Østersjøen, og på den måten kan vestlige land ha bidratt noe til å skjerpe konflikten. Hun er tildelt Skjervheimprisen for sitt bidrag til offentlig debatt særlig angående Norges forhold til Russland. I år ble hun også tildelt Fritt Ords Pris og juryen begrunnet tildelingen bl.a. med at hun er «et forbilde for et akademia som ofte preges av tilbaketrekning når ordskiftet hardner til».