Kaisa Kepsu

Stilling:
Samfunnsanalytiker

[Fredag 4. september]
18:00
Emne: DEBATT OM BYGDEDØDEN
[Fredag 4. september]
20:00
Emne: DEBATT OM SÅRBARHET

Kaisa Kepsu er samfunnsanalytiker og forsker i tankesmien Magma i Finland. Hun forsker blant annet på den finlandssvenske migrasjonen til Sverige. Kepsu har bakgrunn som prosjektleder ved Hansasaari, det svenskfinske kultursenteret. I tillegg har hun erfaring som forsker ved universitetet i Helsinki og prosjektkoordinator i UNICEF.