Kalle Moene

Stilling:
Professor, leder for Esop

[16. september]
12:00
Emne: FILOSOFIKAFEEN: SAMTALE OM BORGERLØNN
[16. september]
18:30
Emne: DEBATT OM KAPITALISME
[16. september]
21:00
Emne: DEBATT OM NYLIBERALISME

Kalle Moene er professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er leder av ESOP (et senter for studier av likestilling, sosial organisasjon og ytelse). Kjernen i hans forskningsaktivitet er studiet av ulikhet i inntekt og formue i rike og fattige land. Han understreker rollen som økonomisk utvikling, institusjoner, fagforeninger og velferdsstater. Som forfatter i det internasjonale panelet for sosial utvikling, hevder han, at de fattige landene kan bruke likestilling som en utviklingsstrategi. Moene har også argumentert for sosiale reformer med garantert inntekt i form av en Universal Basic Share til alle. Han har publisert mye i internasjonale tidsskrifter og mottok i 2016 Fritjof Nansen-prisen for utmerket forskning.