Kari Henriksen

Stilling:
Stortingspolitiker, Ap

[Torsdag 17. september]
17:00
Emne: SAMTALE OM SYKEHJEM FOR DEMENTE

Kari Henriksen er en av Agders stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet. Hun er medlem av familie- og kulturkomiteen, fullmaktskomiteen og valgkomitten. Henriksen ble valgt inn på Stortinget i 2009 og er inne i sin tredje periode. Hun har utdanning som spesialsykepleier og har en master i folkevitenskap fra Nordiska Folkovårdhøgskolan i Gøteborg. Henriksen har lang yrkeserfaring innen helsevesenet, særlig innen arbeid med rus- og avhengighet. Hun har vært avdelingssykepleier og styrer ved A-klinikken i fylkeskommunen, samt fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Henriksen har også sittet i styret til Vest-Agder Idrettskrets fra 1988 til 1993.