Karl Andreas Jahr

Stilling:
Nettleder, Korsets Seier

Karl Andreas Jahr er journalist og nettleder i Korsets Seier, som er et ukentlig bilag til den kristne avisen Dagen. Avisen ble stiftet allerede i 1904 av metodistpresten Thomas Ball Barratt og er pinsebevegelsens hovedorgan i Norge.