Ketil Zachariassen

Stilling:
Historiker

Ketil Zachariassen er førsteamanuensis i historie og medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen