Kjell Magne Bondevik

Stilling:
Politiker, diplomat, prest

Kjell Magne Bondevik er en politiker og nåværende leder av Oslosenteret. Bondevik var statsminister 1997–2000 og 2001–2005, og var før det utenriksminister 1989–1990, kirke- og undervisningsminister 1983–1986. Han møtte som stortingsrepresentant første gang som vararepresentant 1969–1970, og var fast innvalgt for Møre og Romsdal fra og med 1973 til og med 2005. Bondevik var parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti 1986–1989, 1993–1997 og 2000–2001, samt partileder 1983–1995. Bondevik er også utdannet teolog (cand.theol.) fra Menighetsfakultetet i Oslo fra 1975, og ble ordinert som prest i Den norske kirke i 1979.