Kjell Magne Bondevik

Stilling:
Leder, Oslosenteret

Kjell Magne Bondevik er tidligere statsminister for KrF og leder nå Oslosenteret. Bondeviks tilknytning til denne samtalen er åpenbar, ettersom han allerede i oppveksten fikk en sterk tilknytning til den kristne lekmannsbevegelsen. Han regner seg som «sekstiåtter», og at han ved å ha blitt påvirket av den radikale vinden i tiden bidro til å radikalisere KrFU, med økt fokus på internasjonal fattigdom, miljø- og ressursspørsmål på dagsorden. Han har sittet som statsminister to ganger.