Kjersti Thorbjørnsrud

Stilling:
Forsker, Institutt for samfunnsforskning

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er interessert i medienes endrede samfunnsrolle. Hun forsker på ytringskultur, vanlige folks deltagelse i mediene, debattklima, myndighetskommunikasjon og lobbyvirksomhet. Fra 2011-2014 ledet hun forskningsprosjektet “Mediation of Migration” og før det var hun Postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (2009-2011). Thorbjørnsrud har en doktorgrad i medievitenskap og har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.