Kristian Hagestad

Stilling:
Pensjonert fylkeslege

Kristian Hagestad er tidligere fylkeslege for Vest-Agder. Han var i den jobben fra 1991 til 2014. Han tok medisinstudiet på midten av 60-tallet, og jobbet som distriktslege i Marnardal fra 1975 til 1986 og var assisterende fylkeslege i Vest-Agder fra 1986 og frem til 1991. Hagestad fikk i 1985 Karl Evangs pris for helseopplysning og skrev flere lærebøker i samfunnsmedisin. Han har også skrevet boka «Spør huslegen – kan vi hjelpe oss sjøl eller må vi til legen?» (1988). Hagestad har vært leder av offentlige legers landsforening, medlem av Den norske legeforenings komité for menneskerettigheter og har vært norsk delegat til hovedforsamlingen i WHO. Han fikk også kongens fortjenestemedalje i gull i 2004.