Kristiane Myckland Hansson

Stilling:
Stipendiat, forfatter

Kristiane Myckland Hansson er doktorgradsstipendiat i medisin ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og forsker på pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk sykdom. Hun har skrevet mastergrad om sorgprestisje, og har tidligere arbeidet som prosjektkoordinator i Landsforeningen uventet barnedød og vært sorggruppeleder hos Fransiskushjelpen. Hun formidler kunnskap om psykisk helse som forsker, fag- og privatperson. Hansson er også utdannet fysioterapeut. Hun opplevde å vokse opp med en mor som led av spiseforstyrrelser og i 2019 kom boken «Å sørge – En bok om tap, sorg, kraft og håp». Dette er hennes andre bok. Hennes første kom ut i 2017 «Å endres gjennom smerte – historier om posttraumatisk vekst»