Kristine Banggren Gripsgård

Stilling:
Journalist, Vårt Land

Kristine Banggren Gripsgård er jursist og journalist i regionsavdelingen i Vårt Land