Kristine Løkås Vigsnes

Stilling:
Prosjektleder

Kristine Løkås Vigsnes er prosjektleder for Nye mønstre – Trygg oppvekst og jobber som sosionom i Kristiansand kommune. Hennes prosjekt prøver ut en ny måte å organisere tjenester på, ved å tilby familiekoordinatorer og «Familiens plan» til familier som strever med lavinntekt. Hun har utdanning fra både Universitetet i Agder og Høgskolen i Agder, altså før den ble universitet.