Lars Dommermuth

Stilling:
Seniorforsker, SSB

Lars Dommermuth er seniorforsker i Statistisk sentralbyrå innenfor levekår, sosial deltaking, fruktbarhet og familiedemografi. Han er blant annet kjent for studier innen fødselstall og fruktbarhet, og har blant annet gitt ut en rapport kalt «Nedgangen i fruktbarheten fra 2010» sammen med Trude Lappegård. Dommermuth har vært en del av SSB siden 2005 og tok blant annet PhD i sosiologi ved universitetet Münster i Tyskland i 2006.