Linn Iren Ludvigsen

Stilling:
Medlem, Rødt

Linn Iren Ludvigsen er medlem av minoritetspolitisk utvalg i Rødt