Liv Iren Hognestad

Stilling:
Høgskolelektor, politiker

Liv Iren Hognestad er en høgskolelektor i journalistikk, medier og kommunikasjon ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Hun har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo. I 2007 leverte hun en masteroppgave om medieomtale av selvmord og selvmordsforsøk i presseetikk og praksis. Hognestad er også medlem av Miljøpartiet De Grønne og har stått på valglisten til partiet både ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011, 2015 og 2019.