Loveleen Brenna

Stilling:
Daglig leder, Seema
Hjemmeside:
seema.no

[Mandag 14. september]
18:30
Emne: DEBATT: Det nye samfunnet - arbeidsledighet, gjeldskrise, konkurser
[Mandag 14. september]
20:30
Emne: SAMTALE OM FATTIGDOM

Loveleen Rihel Brenna har spisskompetanse innen mangfoldsledelse. I flere tiår har hun holdt foredrag om opplæring i kulturell intelligens og mangfoldskompetanse, samt ledelse- og organisasjonsutvikling. Loveleen ledet komiteen som utviklet den nasjonale standarden for ledelsessystemer for mangfold og har skrevet en rekke bøker om tematikken.

I tillegg til flere styreverv har hun blitt tildelt flere priser, blant annet Ole Vig prisen 1997, Årets Kvinne KK 2006, Norges tøffeste kvinne 2013 og Fritt ords honnørpris 2016.

Loveleens foredrag bygger på hennes store kompetanse innen mangfold og ledelse. Hun evner å utfordre tanker, engasjere forsamlinger og å formidle kunnskap på en forståelig måte som blir sittende igjen hos publikum.

Loveleen ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Kvinnepanelet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet.