Magne Flemmen

Stilling:
Sosiolog, Professor

Magne Flemmen er sosiolog og professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Flemmen forsker på sosial ulikhet og klasser, spesielt politiske og kulturelle sider ved klasseskillene