Magnus Takvam

Stilling:
Journalist, Altinget

Magnus Takvam er tidligere hele Norges politiske kommentator i NRK. Han måtte slutte i kringkastingen den dagen han fylte 70 og er nå journalist og kommentator i nettavisen Altinget. Han begynte i NRK i 1983 og ble kalt den viktigste kommentatoren gjennom tidene. Takvam har ex.phil fra Universitetet i Bergen, mellomfag i spansk fra Universitetet i Oslo, 1980, samfunnskunnskap grunnfag ved Universitetet i Bergen og Norsk Journalisthøgskole 1981-83. I 2021 utga Takvam boken “Hun skrev for å kunne leve”, en biografi om sin mor, Marie Takvam. Han ville alminneliggjøre psykiske utfordringer og vise at mest skadelige er å late som de ikke fins. Og i 2022 utkom boken “Arbeiderpartiets fall”. Der skriver Takvam om utviklingen til Arbeiderpartiet etter Gro Harlem Brundtland gikk av som statsminister i 1996 og at strategiske avgjørelser under ledelsen til Thorbjørn Jagland har vært bestemmende for hvordan partiet fremstår i dag.