Marian Julianne Flage

Stilling:
høgskolelektor ved Høgskolev Vestlandet

Marian Julianne Flage bodde ute i skogen, men som nå har et mer tradisjonelt liv som høgskolelektor ved Høgskolev Vestlandet.