Marianne K. Bahus

Stilling:
Førsteamanuensis, UiA

[Torsdag 17. september]
17:00
Emne: SAMTALE OM SYKEHJEM FOR DEMENTE

Marianne Klungland Bahus er førsteamanuensis i velferdsrett ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, ved Universitetet i Agder. Hun er også tilknyttet universitetets Senter for E-helse. Bahus har en doktorgrad i helserett og medisinsk etikk fra Universitetet i Oslo, hvor hun også tok juridisk embetseksamen. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler, blant annet i European Journal of Health Law, Resuscitation og Rætferd, Nordisk Juridisk Tidsskrift. Hun har også fremlagt egen forskning på flere internasjonale konferanser. Bahus er tidligere stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, regjeringsoppnevnt medlem av Palliasjonsutvalget og har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett. Hun har også mangeårig erfaring som advokat i Advokatfirmaet Bahus.