Mia Österlund

Stilling:
Dosent og underviser

Mia Österlund er dosent og underviser i litteraturvitenskap ved Åbo Akademi.

Österlund har blant annet skrevet avhandlingen «Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman» (2005) som diskuterer kjønnsroller og narrative grep i ungdomsromaner. I tillegg til å ha skrevet en rekke artikler om kjønn/genus i billedbøker, har hun redigert antologiene «Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning», «Till en evakuerad igelkott. Festskrift till Maria Nikolajeva» (2012) og «Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen» (2013).