Mikael Bruun

Stilling:
Prest, DELK

Mikael Bruun er prest hos Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Han var ansatt som sogneprest i Stedje og Fjærland sokn i Bjørgvin bispedomme hos den norske kirke fra 2019 til 2021 da han selv valgte å fratre sin stilling. Han ønsket ikke å delta i liturgisk felleskap med kvinnelige prester og var en av to prester som på kort tid sa opp sine stillinger etter massiv kritikk for sine kvinnesyn.