Mikael Kurkiala

Stilling:
Forfatter, forsker

Mikael Kurkiala er kulturantropolog ved Uppsala universitet og forfatter av blant annet boken «När själen går i exil» (2019). Der kommer det frem at Kurkiala er opptatt av at live ikke bare handler om oss, men også om de som har reist i forveien og de som kommer etter oss. Da Kurkiala jobbet med sin doktorgrad tilbrakte han seks år i reservatet Pine Ridge i delstaten Soth Dakota i USA, som er hjem for ulike sioux-indianere.