Mikael Scott Bjerkeli

Stilling:
Styremedlem, HBRS
Hjemmeside::
HBRS

Mikael Scott Bjerkeli er styremedlem ved Harry Benjamin ressurssenter. Ressurssenteret ble stiftet i 2000 med formål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer skal kunne leve åpent og uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert. Bjerkelig har en bachelorgradi sosialt arbeid ved Diakonhjemmet Høgskole. Han var også styremedlem for Menneskerettsalliansen, som ble lagt ned i 2019.