Monica Johansen

Stilling:
Bonde

Monica Johansen er driver av småbruksportalen «Det gode liv på landet»