Oda Okkenhaug

Stilling:
Kommentator, Trønderdebatt

Oda Okkenhaug er kommentator i Trønderdebatt. Hun er også vinner av 22. julis minnestipend i 2021. I juryens begrunnelse står det at hun får stipendet fordi hun basert på personlige erfaringer, gjennom studier og arbeid bidrar til å forebygge høyreekstremisme. Okkenhaug opplevde å miste broren sin i forbindelse med skytingen på Utøya 22. juli 2011. Hun har tidligere jobbet som pedagog ved Falstadsenteret og var også politiker for Arbeiderpartiet i Levanger.