Olav Fykse Tveit

Stilling:
Preses, DNK

Olav Fykse Tveit er preses ved Den norske kirke. Han var fra 2010 til 2020 generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. Tveit har bakgrunn som feltprest på Sessvollmoen leir i 1987 til 1988 og sokneprest i Haram i Møre bispedømme fra 1988 til 1991. I 2002 tok han doctor theologiae-graden samme sted, med avhandlingen «Mutual Accountability As Ecumenical Attitude: A Study in Ecumenical Ecclesiology Based on Faith and Order Texts 1948-1998». I 2002 og frem til 2009 var han generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. I 2015 ble Tveit utnevnt til æresdoktor ved Hanshin University i Sør-Korea for sin «økumeniske visjon for enhet, rettferdighet og fred»