Olav Lægreid

Stilling:
Advokat

Olav Lægreid er advokat som er koordinerende advokat i forlengelsen av den såkalte NAV-skandalen, hvor tusenvis av mennesker lovstridig er blitt fratatt folketrygdytelser mens de oppholdt seg lovlig i EØS. Han har bakgrunn som trygderettsdommer og universitetslærer i familie- og arverett.