Ole Martin Moen

Stilling:
Professor, OsloMet

Ole Martin Moen er professor ved fakultet for helsevitenskap og Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Han har en doktograd i filosofi fra Universitetet i Oslo med en avhanding om hedonisme. Moen har også bakgrunn som politiker og satt i perioden 2003 til 2005 i Øvre Eiker kommunestyre for Fremskrittspartiet.