Oskar Skarsaune

Stilling:
Professor i kirkehistorie og forfatter

Professor i kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Han tok graden dr.theol. ved Universitetet i Oslo i 1982 med avhandling med utgivelsestittelen The Proof from Prophecy. Skarsaunes forskningsområder er den eldste kirkens historie og nyere norsk kirkehistorie.