Øystein Sæbø

Stilling:
Professor, UiA

[Fredag 18. september]
12:30
Emne: UNG PROTEST: SKJERMAVHENGIG

Øystein Sæbø er professor ved institutt for informasjonssystemer på Universitet i Agder. Hans orskningsinteresser er knyttet til IT i offentlig sektor, med fokus på eDialog og hvordan vi kan involvere innbyggere i offentlige tjenester og i politikkutforming. Sæbø er interessert i hvordan nettsamfunn knyttet til politisk dialog organiseres og endres som en konsekvens av teknologisk utvikling.