Øyvind Økland

Stilling
Professor, HiVolda

[20. september]
18:00
Emne: SAMTALE OM Å LEVE I «BIBELBELTET»

Øyvind Økland er professor i institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda. Han er også professor innen pedagogikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Økland er også medlem av Utlendingsnemda og leder av Norsk forening for interkulturell kompetanse. Økland er cand. phil. fra Universitetet i Bergen innen sosialantropologi, engelsk og kristendomskunnskap. Han har en doktorgrad fra Trinity International University innen interkulturell kommunikasjon. Etter avlagt doktorgrad i 2005 har Økland jevnlig publisert vitenskapelige bidrag, fortrinnsvis i antologier og tidsskrifter, men også betraktninger i form av en rekke kronikker i avisene. Tematikken hans speiler det han er opptatt av: ungdom og media, både ungdom med norsk- og innvandrerbakgrunn, interkulturell kommunikasjon, i tillegg til forhold som teknologi, religion og samfunnsutvikling.