Pål Iden

Stilling:
Direktør, Ukom

Pål Iden er lege og spesialist i samfunnsmedisin. Han har siden 2018 vært direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Denne har som formål å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten – gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold. Iden har bakgrunn som praktiserende lege og leder i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Han har tidligere jobbet som fylkeslege i Telemark og Rogaland. Iden har også erfaring som assisterende fagdirektør i Helse Vest der han hadde ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten.