Pål Steigan

Stilling:
Sjefsredaktør, Steigan.no
Hjemmeside: :
www.steigan.no

Pål Steigan er en tidligere politiker, forlagsredaktør, forfatter, aktivist, blogger og selvstendig næringsdrivende innenfor områdene kultur og informasjonsteknologi. Han er mest kjent for å ha vært partileder i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) fra 1975 til 1984, og i Rød Valgallianse fra 1975 til 1979. Steigan var også medlem av Sosialistisk Ungdomsforbund fra 1965 til 1971, hvor han også var formann fra 1969 til 1971. I 2002 grunnla Steigan sammen med Geir Johnson Parkteateret Scene, som blant annet har stått for en omfattende ombygging og rehabilitering av den gamle kinoen.

Da han var leder i SUF møtte Steigan Mao Zedong, og kulturrevolusjonen i Kina var en viktig faktor bak ungdomsforbundets og Steigans radikalisering. Etter Maos død støttet AKP de nye makthaverne med Dèng Xiǎopíng i spissen, og Steigan skrev i 1983 en artikkel i Røde Fane der han leverte en omfattende ideologisk kritikk av kulturrevolusjonen og omtalte prinsippene bak den som umarxistiske. AKP beholdt for øvrig båndene til Kina i hele Steigans ledertid, og de ble ikke endelig brutt før massakren på Den himmelske freds plass i 1989.

Som formann for AKP(m-l) sto Steigan sentralt i en rekke politiske saker på 1970-tallet. Han er en av få vestlige personer som har møtt både Mao Zedong, Enver Hoxha og Pol Pot, og han var i 1976 en av fire ml-ere som var valgt som delegat på LO-kongressen.

Som forfatter har han gitt ut flere bøker, der den siste kom i 2017 kalt «Steigans lille røde». I 2014 startet Steigan bloggen steigan.no