Palle Ydstebø

Stilling:
Offiser

Palle Ydstebø er offiser og sjef for seksjon for landmark ved krigsskolen. Han har militær utdanning fra luftforsvaret, krigsskolen og forsvarets stabskole. Han har også doktorgrad i krigsstudier fra University of Glasgow