Runar Døving

Stilling:
Sosialantropolog, professor, forfatter

Runar Døving er sosialantropolog og forsker som har forbrukeradferd og norske matvaner som sine spesialområder. Han er ansatt som professor ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Døving ble cand.polit. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1993 med hovedoppgaven Syden – fritidens land og dets folk. I 2002 tok han en doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Mat som totalt sosialt fenomen.
Døving har utgitt to bøker: Rype med lettøl (2003) og Merkevarer – 45 korreksjoner (2007).