Sara Damber

Stilling:
Sosialentreprenør, forfatter, grunnlegger
Hjemmeside: :
saradamber.se

Sara Damber er grunnlegger av antimoddeorgasniasjonen Friends. Hun er også en av grunnleggerne av Reach for Change, hun er også grunnlegger av bevegelsen Youth 2030 og Child 10. Hun er en forkjemper for barn og unges rettigheter. I 2021 utga hun boken “En handelsresande i godhet“, som handler om Dambers lange kamp i over tre tiår for et modigere og mer menneskelig samfunn.