Signe Flottorp

Stilling:
Forsker og professor, FHI

[Torsdag 17. september]
21:00
Emne: DEBATT: Dommedag i vår tid?

Signe Flottorp er forskningssjef, lege, dr. med og professor. Hun er avdelingsdirektør ved Avdeling for kunnskapsoppsummering i Folkehelseinstituttet. Flottorp har tidligere vært professor ved Universitetet i oslo og Universitetet I Bergen. Hennes forskningsområder omfatter kunnskapshåndtering innenfor kliniske og ikke-kliniske områder samt organisering av helsetjenesten. Hun ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1979, spesialist i allmennmedisin i 1986 og dr.med. ved Universitetet i Oslo i 2003. Flottorp har tidligere bl.a. vært assisterende fylkeslege i Oslo, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og hatt ulike verv i Den norske lægeforening. Hun er også styreleder av Norske leger mot Atomvåpen.