Sigurd Haugsgjerd

Stilling:
Redaktør, Setesdølen
Heimeside:
Setesdølen

[Fredag 4. september]
18:00
Emne: DEBATT OM BYGDEDØDEN

Sigurd Haugsgjerd er redaktør i avisa Setesdølen og har vore redaktør i lokalavisa sidan 1. mars 1976. Han har tidligare arbeidd i avisa Gula Tidend i Bergen og vore programsekretær i NRK Dagsnytt. I tida i Bygland har han vore engasjert i Bygland Mållag, Bygland sogelag og Bygland IL. Haugsgjerd har også motteke Nynorsk næringslivspris 2009 som gjekk til Setesdøen den 16. august. Han har gymnas frå Stord. Avisa Setesdølen har alltid vore på nynorsk, men i 2001 vurderte dei å bytte til bokmål som følge av utfordringar med å rekruttera ein journalist som skriv på nynorsk.