Solveig Omland

Stilling:
Førsteamanuensis, NLA

Solveig Omland er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Hun er også avdelingsleder på interkultuelle studier ved samme skole. Omlands arbeidsfelt er innenfor antropologi, global journalistikk, interkulturell kommunikasjon, migrasjon, regional etnografi, samfunnsfag, virkelighetsforståelse og vitenskapsteori. Hun har en doktorgrad innen interkulturelle studier fra Trinity International University og er cand.mag ved Høgskolen i Agder med blant annet mellomfag i kristendom, religion og livssyn.