Søren Holst

Stilling:
Teolog

dansk teolog og tidligere lektor i Gamle Testamentet på Københavns Universitetet